Wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwości
prosimy kierować na nasz adres mailowy
info@kudzu.pl

lub dzwonić pod numer: 48 71 347 91 54

Najlepiej dzwonić od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 13.00

TELEFON ZAUFANIA:  71 347 91 54
Odpowiedzialny podmiot za suplementy diety Kudzu Root to:

BIOPOL Jadwiga Kalinowska-Kowalik, Polska
51 605 Wrocław, ul Handelsmana 20/2
tel: (+48) 71 347 91 54

info@kudzu.pl