Wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwości
prosimy kierować na nasz adres mailowy
info@kudzu.pl

lub dzwonić pod numer:


TELEFON ZAUFANIA: 71 347 91 54


BIOPOL Jadwiga Kalinowska-Kowalik, Polska
ul.Handelsmana 20/2; 51-605 Wrocław
tel: (+48) 71 347 91 54

info@kudzu.pl