preloader

INFOLINIA: +48 71 347 91 54, +48 451 575 023

 


FIRMA BIOPOL

Jadwiga Kalinowska-Kowalik

Firma BIOPOL Kalinowska-Kowalik Jadwiga działa we Wrocławiu od roku 2001r od czasu rejestracji kanadyjskiego produktu Kudzu Root przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.

Nasze środki Kudzu Root były zaliczone do kategorii dietetycznych środków spożywczych, a od 2007 od czasu wejścia ustawy art.46 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 ( Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914) są suplementami diety.

Najpopularniejszym naszym suplementem diety jest Kudzu Root ekstrakt, 90 kapsułek, który zdobył uznanie na rynku aptek i sklepów zielarskich został wyróżniony Ziołowym Oskarem.

Produkt Kudzu Root otrzymał w Święto Polskiej Farmacji w maju 2004 roku wyróżnienie w konkursie Ziołowy Oskar.

Aby umożliwić indywidualne podejście do każdej osoby oferujemy wiele innych produktów Kudzu Root. 

NASZE DZIAŁANIA

Nieustannie pracujemy nad rozpowszechnianiem informacji o suplementach Kudzu Root, o roślinie Kudzu i jej zaletach. Występujemy w mediach aby popularyzować tą cenną roślinę.

Terapie odwykowe są bardzo kosztowne i niewiele osób może być nimi objęta. Aby zobaczyć jak obciążający dla społeczeństwa jest koszt walki z nałogami zacytujemy dane z kilku źródeł.

W Polsce obecnie miesięczny koszt leczenia alkoholika w ośrodku odwykowym OTU czyli w Ośrodku Terapii Uzależnień wynosi:

PORÓWNANIE:

KOSZT W OŚRODKU ODWYKOWYM

10 000 – 12 000 PLN
MIESIĘCZNIE

KOSZT SUPLEMENTU KUDZU ROOT

50 – 100 PLN
MIESIĘCZNIE

R A P O R T  K O M I S J I  E U R O P E J S K I E J

Koszty likwidowania szkód spowodowanych alkoholizmem z badań Komisji Europejskiej w raporcie będącym analizą wpływu alkoholu na zdrowie, życie publiczne i ekonomię w Europie są następujące : Opublikował akmed w dniu czerwiec 8, 2006:

Każdego roku alkohol jest przyczyną śmierci 115 tysięcy Europejczyków, a koszty związane z jego spożyciem sięgają 125 miliardów euro czyli 10,41 miliardów na miesiąc.

Na obszarze Unii Europejskiej leczy się z nałogu ponad 1 milion osób uzależnionych od narkotyków – wynika z przedstawionego w 2009 r w Lizbonie raportu Agencji UE ds. Narkotyków (EMCDDA).

W Stanach Zjednoczonych, gdzie Kudzu rośnie na 8 milionach hektarów gruntu, koszty niwelowania skutków problemów alkoholowych i narkotykowych to 468 miliardów dolarów rocznie wg analizy rządowej ( The New York Times- 28. 05.2009 ), czyli 40,5 miliardów dolarów na miesiąc . Uzależnionych od alkoholu w USA jest 15 milionów.

NASZ PRODUKT W OŚRODKACH ODWYKOWYCH

Wiele ośrodków odwykowych wprowadziło ofertę spożywania naszego suplementu Kudzu Root  do diety.  

W Polsce pojawiły się ośrodki odwykowe, które pozytywnie zmieniły stosunek do osób uzależnionych, osoba może otrzymać pomoc bez względu na swój stan. To jest ważna zmiana, ponieważ osoby takie nie są marginalizowane i nie doprowadza się do zagrożenia ich życia. Udzielanie im pomocy bezwarunkowej jest objawem szacunku dla każdego człowieka i likwiduje rozróżnianie chorych na lepszych i gorszych. Nieraz nie można stawiać wymagań osobie, która nie jest w stanie ani fizycznie ani psychicznie sprostać wymaganiom a odmowa pomocy może zakończyć się zagrożeniem jej zdrowia i życia. Zbyt często osoby w stanie odurzenia trafiają do izb wytrzeźwień, gdzie zdarzają się zgony i brak odpowiedniej opieki. Zbyt często są to bardzo młodzi ludzie. Czas abyśmy chronili i cenili każde życie, należy zmieniać rzeczywistość, zmieniać stereotyp powszechnej niechęci do osób uzależnionych. Zamiast niechęci zaoferujmy im rzetelną pomoc. Mamy dzisiaj naprawdę wystarczające możliwości aby tym ludziom skutecznie pomagać i doprowadzić ich do normy i zdrowia. Należy taką pracę podjąć dla dobra rodzin i społeczeństwa.

Telefon zaufania: +48 71 347 91 54