71 347 91 54, 451 575 023

info@kudzu.plTag: menopauza

Silne działanie antymutagenne i peroksydacyjne kaikasaponin III i tektorigeniny z kwiatu Pueraria thunbergiana

Ekstrakt MeOH z kwiatów Pueraria thunbergiana (Leguminosae) i jego frakcje poddano testowi Amesa w celu przetestowania antymutagenności. Frakcja EtOAc (1 mg/płytkę) zmniejszała liczbę rewertantów Salmonella typhymurium TA100 o 95% w stosunku do aflatoksyny B (AFB1). Fitochemiczna izolacja frakcji EtOAc dała cztery izoflawonoidy (tektorygenina, glicyteina, tektorydyna i glicytyna) i jedna saponina.

Inhibitor beta-glukuronidazy tektorygenina wyizolowana z kwiatu Pueraria thunbergiana chroni uszkodzenie wątroby wywołane tetrachlorkiem węgla

Tło/cel: Aby zrozumieć związek między fluktuacją beta-glukuronidazy w surowicy a hepatotoksycznością, wyizolowano inhibitor beta-glukuronidazy z kwiatów Pueraria thunbergiana i zmierzono jej aktywność hepatoprotekcyjną. Metoda: Tektorygeninę wyizolowano z kwiatów pueria thunbergiana jako inhibitor beta-glukuronidazy, a ALT, AspAT i parametry biologiczne w surowicy jako markery jej aktywności hepatoprotekcyjnej mierzono w uszkodzeniu wątroby wywołanym CCl4.

Porównanie Pueraria lobata z hormonalną terapią zastępczą w leczeniu niekorzystnych skutków zdrowotnych menopauzy

Cel: Pueraria lobata (PL) jest stosowana jako tradycyjny chiński ziołowy środek na objawy menopauzy, a także składnik preparatów na schorzenia dotykające kobiety w okresie menopauzy, takie jak osteoporoza, choroba niedokrwienna serca i niektóre nowotwory zależne od hormonów. Naukową podstawą jego działania może być jego działanie jako fitoestrogenu. Projekt: Badanie wpływu PL w.

Fundacja AKITA