preloader

INFOLINIA: +48 71 347 91 54, +48 451 575 023

 


Kudzu Root projekt dla Polski

Jadwiga Kalinowska – Kowalik jest autorem pierwszego na świecie preparatu z rośliny Kudzu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Polonia zawsze myśli o swoim kraju pochodzenia o Polsce, aby nie zapominać o kulturze i języku ale też stara się przyjść z pomocą w różnych sytuacjach. Dzieli się również doświadczeniem zdobytym w innych krajach. Jadwiga Kalinowska mgr inż. architekt mieszkając w Kanadzie rozpoczęła projekt nad rośliną o nazwie Kudzu Vine, uznając, że może być ona pożyteczna dla rodaków. Roślina Kudzu była znana w historii zielarstwa i diety człowieka od setek lat w różnych kulturach, była wykorzystywana dla celów zdrowotnych oraz dla walki z nałogami jak pijaństwo czy inne uzależnienia. Zajęła się roślina Kudzu od 1993 roku przebywając w Toronto. Była wówczas prezesem Akcji Katolickiej działającej przy parafii Świętego Maksymiliana Kolbe w Mississauga, należała do redakcji patriotycznego pisma w Kanadzie “Głos Polski” oraz “Katolik” i Życie” pracowała jednocześnie zawodowo jako architekt w wielu renomowanych biurach projektowych. Jadwiga Kalinowska-Kowalik jest autorem pierwszego na świecie produktu Kudzu Root. Produkt bazuje na badaniach wielu uniwersytetów medycznych na świecie.

Inicjatywę tę podjęła od czasu kiedy natknęła się na niezwykłą informację w programie telewizji kanadyjskiej Medical News (nowości medyczne) pt. “Kudzu Against alkoholism“.

Pani Jadwiga Kalinowska kupiła licencje na ten materiał
i z nim wybrała się do Polski w 1994r. Przedstawiła możliwość wspomagania poprawy zdrowia i walki z nałogiem pijaństwa w Dolnośląskiej Telewizji w audycji Nasze Zdrowie.

Omawiała temat w wielu rozgłośniach radiowych w Polsce
i w Kanadzie , w programach w TV Kanadzie, oraz w wielu artykułach prasowych. Materiały przekazała do Komisji Episkopatu Polski.

Projekt Kudzu obejmował działania w celu wprowadzenia środka z korzenia rośliny Kudzu Vine na rynek żywnościowy w Polsce. Wówczas na rynku amerykańskim były oferowane tylko surowe korzenie, cięte suszone lub mielone, oraz wysoko oczyszczona mączka w kryształkach, która nie zawierała substancji czynnych. Tak więc musiał powstać preparat stosowny do potrzeb rynku polskiego i wymogów prawnych. Pani Jadwiga Kalinowska była już właścicielem kanadyjskiego patentu na inny naturalny preparat, więc miała pewne doświadczenie.

Ostatecznie przygotowany produkt Kudzu Root firmy K&K Bio+ Inc, został zarejestrowany w Polsce w 2001 przez GIS Główny Inspektorat Sanitarny oraz wprowadzony do obrotu jako dietetyczny środek spożywczy, następnie w 2007 r jako suplement diety. Jest dostępny w aptekach i sklepach zielarskich, dopuszczony również do obrotu w Unii Europejskiej.

Obecnie jest duża oferta produktów Kudzu w USA, Kanadzie i w Europie. Wiele Akademii Medycznych na świecie oraz w Polsce. Były prowadzone wszechstronne badania rośliny Kudzu potwierdzając doniesienia z Harvardu z 1993 r. Mimo tak wielu opracowań badawczych zainteresowanie tą rośliną jest nadal niewielkie, Mimo to na całym świecie prowadzone są dalsze badania naukowe nad wykorzystaniem tej rośliny i substancji w niej zawartych w wielu kierunkach.

Badania naukowe w dziedzinie medycyny nad rośliną Kudzu były znane od dawna, jednak nie powstał wcześniej żaden produkt. Fakt pojawienia się produktu z korzenia Kudzu przyniósł przełom w podejściu do alkoholizmu. Za pierwszym produktem powstawały następne, co w rezultacie powinno spowodować zmniejszanie się zjawiska występowania uzależnień w społeczeństwach.

Podziękowanie
Opracowanie produktu Kudzu Root wspomagane było przez wielu specjalistów i ludzi dobrej woli w Polsce i w Kanadzie. Składam wszystkim serdeczne podziękowania
a w szczególności :
 Mojemu Ojcu Eugeniuszowi Kalinowskiemu,
Profesorowi Zwyczajnemu dr hab. inż. Politechniki Wrocławskiej, żołnierzowi AK (Polska). Amerykański Instytutu Biograficzny przy Kongresie USA, zaliczył prof. Eugeniusza Kalinowskiego
w poczet najwybitniejszych Naukowców Świata;
Liders of Scientific Influence, US Library of Congres Washington, DC 2001
Mojej Mamie Bożenie Kalinowskiej psychologowi poradnictwa rodzinnego, członkowi Szarych Szeregów (Polska). Pracuje obecnie w naszej FUNDACJI AKITA udzielając porad na telefonie zaufania.

mgr inż. chemii Wojciechowi, Albertowi Kowalewskiemu (Kanada), wieloletniemu współpracownikowi i konsultantowi, członkowi zarządu firmy farmaceutycznej Ciba – Gigy.

 


BIOPOL Jadwiga Kalinowska-Kowalik, Polska


K&K BIO+INC Kanada