71 347 91 54, 451 575 023

info@kudzu.plTag: dzialanie

Silne działanie antymutagenne i peroksydacyjne kaikasaponin III i tektorigeniny z kwiatu Pueraria thunbergiana

Ekstrakt MeOH z kwiatów Pueraria thunbergiana (Leguminosae) i jego frakcje poddano testowi Amesa w celu przetestowania antymutagenności. Frakcja EtOAc (1 mg/płytkę) zmniejszała liczbę rewertantów Salmonella typhymurium TA100 o 95% w stosunku do aflatoksyny B (AFB1). Fitochemiczna izolacja frakcji EtOAc dała cztery izoflawonoidy (tektorygenina, glicyteina, tektorydyna i glicytyna) i jedna saponina.

Inhibitor beta-glukuronidazy tektorygenina wyizolowana z kwiatu Pueraria thunbergiana chroni uszkodzenie wątroby wywołane tetrachlorkiem węgla

Tło/cel: Aby zrozumieć związek między fluktuacją beta-glukuronidazy w surowicy a hepatotoksycznością, wyizolowano inhibitor beta-glukuronidazy z kwiatów Pueraria thunbergiana i zmierzono jej aktywność hepatoprotekcyjną. Metoda: Tektorygeninę wyizolowano z kwiatów pueria thunbergiana jako inhibitor beta-glukuronidazy, a ALT, AspAT i parametry biologiczne w surowicy jako markery jej aktywności hepatoprotekcyjnej mierzono w uszkodzeniu wątroby wywołanym CCl4.

Porównanie Pueraria lobata z hormonalną terapią zastępczą w leczeniu niekorzystnych skutków zdrowotnych menopauzy

Cel: Pueraria lobata (PL) jest stosowana jako tradycyjny chiński ziołowy środek na objawy menopauzy, a także składnik preparatów na schorzenia dotykające kobiety w okresie menopauzy, takie jak osteoporoza, choroba niedokrwienna serca i niektóre nowotwory zależne od hormonów. Naukową podstawą jego działania może być jego działanie jako fitoestrogenu. Projekt: Badanie wpływu PL w.

Supresyjne działanie pueraryny na atopowe zmiany skórne podobne do zapalenia skóry poprzez regulację mediatorów stanu zapalnego in vitro i in vivo

Atopowe zapalenie skóry (AD) jest jednym z powszechnych zapalnych zaburzeń immunologicznych. Pueraryna jest głównym izoflawonoidem otrzymywanym z korzenia Pueraria lobata i wiadomo, że ma działanie łagodzące na różne choroby zapalne. Jednak wpływ pueraryny na AD nie został odkryty. 2,4-dinitrochlorobenzen (DNCB) stosowano do wywoływania zmian skórnych podobnych do atopowego zapalenia skóry.

Porównanie Puerariae Radix i jego hydrolizatu na stymulację produkcji kwasu hialuronowego w komórkach NHEK

Kwas hialuronowy (HA) występuje w wysokich stężeniach w przestrzeniach międzykomórkowych naskórka i tkanki łącznej skóry właściwej. Jest to związane z wieloma korzystnymi czynnościami biologicznymi, w tym zatrzymywaniem wody, utrzymaniem różnych funkcji komórkowych i homeostazą skóry. Puerariae Radix (PR), chińskie zioło i popularna żywność w Azji, jest stosowana do różnych celów.

Przeciwzakrzepowe i przeciwalergiczne działanie daidzeiny, metabolitu pueraryny i daidzyny wytwarzanego przez ludzką mikroflorę jelitową

Aby ocenić aktywność przeciwzakrzepową pueraryny i daidzyny z kłącza Pueraria lobata, mierzono in vitro i ex vivo hamujące działanie tych związków i ich metabolitu, daidzeiny. Związki te hamowały indukowaną ADP i kolagenem agregację płytek krwi. Daidzein był najsilniejszy. Jednakże, gdy pueraryna i daidzin były podawane dootrzewnowo, ich działanie antyagregacyjne było.

Przeciwzakrzepowe i przeciwalergiczne działanie daidzeiny, metabolitu pueraryny i daidzyny wytwarzanego przez ludzką mikroflorę jelitową

Aby ocenić aktywność przeciwzakrzepową pueraryny i daidzyny z kłącza Pueraria lobata, mierzono in vitro i ex vivo hamujące działanie tych związków i ich metabolitu, daidzeiny. Związki te hamowały indukowaną ADP i kolagenem agregację płytek krwi. Daidzein był najsilniejszy. Jednakże, gdy pueraryna i daidzin były podawane dootrzewnowo, ich działanie antyagregacyjne było.

Stymulujący wpływ pueraryny na receptor alfa1A w celu zwiększenia wychwytu glukozy do hodowanych komórek C2C12 myszy

Wpływ pueraryny, substancji czynnej zawartej w korzeniach Pueraria lobata (Leguminosae), na regulację metabolizmu glukozy w stanie niedoboru insuliny badano w hodowanych komórkach mioblastu C 2 C 12 przy użyciu wychwytu glukozy jako wskaźnika. Pueraryna zwiększała wychwyt radioaktywnej glukozy do komórek C 2 C 12 w sposób zależny od stężenia, który.

Fundacja AKITA